Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z muzyki w klasie I gimnazjum – J. Paszcz Dostępne do 30.09.2015r.

Dyplomy wręczone

12 września 2015
Urszula Kucała
W dniu 11 września 2015r., p. dyrektor wręczył dyplomy 17 uczniom uczęszczający na koło przedsiębiorczości. Uczniowie w roku poprzednim brali ucział w zajęciach pozalekcyjnych i aktywnie tworzyli miniprzedsiębiorstwo GameToy Sp. z o.o. Wszystkim [...] więcej...

Mamy Laureatkę Ogólnopolskiego Konkursu literacko – plastycznego

12 września 2015
Urszula Kucała
Jesteśmy dumni z Laureatki Ogólnopolskiego Konkursu literacko – plastycznego Warto pomagać 11.09.2015 mgr inż.A.Skiba – Dyrektor ZPO w Lipniku wręczył dyplom i nagrodę Aleksandrze Kukli z kl.I Gim. – Laureatce Ogólnopolskiego Konkursu literacko [...] więcej...

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie – B. Górka pobierz

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie dla klas II – III gimnazjum – B. Górka Dostępne do 30.09.2015r.

 

Przedmiotowy system oceniania z historii – B. Górka pobierz

Wymagania edukacyjne z historii w klasach I –  III gimnzajum – B. Górka Dostępne do 30.09.2015r.

Plan wynikowy z historii – klasa II gimnazjum – B. Górka Dostępne do 30.09.2015r.

Plan wynikowy z historii – klasa III gimnazjum – B. Górka Dostępne do 30.09.2015r.

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego – T. Górka pobierz

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasie III gimnzajum – T. Górka Dostępne do 30.09.2015r.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki – U. Kucała pobierz

Wymagania edukacujne z fizyki dla klasy I gimnazjum – U. Kucała Dostępne do 30.09.2015r.

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klas II – III gimnazjum – U. Kucała Dostępne do 30.09.2015r.

Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania z plastyki – U. Tułacz – Pieprzyk Dostępne do 30.09.2015r.

Podstawa programowa z plastyki – U. Tułacz – Pieprzyk pobierz

Przedmiotowy system oceniania z informatyki – Z. Hałas pobierz

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy I gimnazjum – Z. Hałas Dostępne do 30.09.2015r.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy II gimnazjum – Z. Hałas Dostępne do 30.09.2015r.

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego w klasie I – B. Biel Dostępne do 30.09.2015r.

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego w klasie II – B. Biel Dostępne do 30.09.2015r.

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego w klasie III – B. Biel Dostępne do 30.09.2015r.

Ogólne kryteria oceniania z j. angielskiego w klasach I – III – B. Biel pobierz

Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego w klasach I – III – B. Biel pobierz

 

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne z j. niemieckiego dla klas I – III gimnazjum – M. Janik Dostępne do 30.09.2015r.

Podstawa programowa klasa I – chemia pobierz

Podstawa programowa klasa II – chemia pobierz

Podstawa programowa klasa III – chemia pobierz

Wymagania programowe z chemii dla klasy I – A. Skiba Dostępne do 30.09.2015r.

Wymagania programowe z chemii dla klasy II – A. Skiba Dostępne do 30.09.2015r.

Wymagania programowe z chemii dla klasy III – A. Skiba Dostępne do 30.09.2015r.

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla klas I – III – A. Skiba pobierz

OGOLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA PRACY CHEMICZNEJ – A. Skiba pobierz

Przedmiotowy system oceniania z matematyki dla klas I – III gimnazjum – U. Kucała pobierz

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klas I – III gimnazjum – U. Kucała Dostępne do 30.09.2015r.

Przedmiotowy system oceniania z biologii – Z. Woś – Bierowiec pobierz

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I gimnazjum – Z. Woś – Bierowiec Dostępne do 30.09.2015r.

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie II gimnazjum – Z. Woś – Bierowiec Dostępne do 30.09.2015r.

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie III gimnazjum – Z. Woś – Bierowiec Dostępne do 30.09.2015r.