ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 I POŻEGNANIE KLASY ÓSMEJ