„ Z góry nam z góry i całkiem pod wieczór…” – refleksyjne spotkanie z poezją Adama Ziemianina