Wycieczka do Częstochowy uczniów klasy III gimnazjum