Wójt Gminy Wiśniowa czytał dzieciom literaturę patriotyczną