Uczniowie Szkoły Podstawowej poznają tajniki gry w szachy w ramach kółka szachowego. W roku szkolnym 2016/2017 w zajęciach uczestniczyła duża grupa uczniów klasy IIIb, zaś w bieżącym roku szkolnym najmłodsi uczniowie SP w Lipniku – uczniowie I klasy. Zakupiono „duże” szachy i szachownicę demonstracyjną z magnetycznymi bierkami. Takie pomoce dydaktyczne pozwalają łatwiej tłumaczyć zawiłości „królewskiej gry”. Zajęcia prowadzi Pani Teofila Górka instruktorka gry w szachy.