SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDYCJI ANTYTYTONIOWEJ  ,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”