Rozdanie nagród w konkursach o tematyce profilaktycznej oraz teatralnej