Prezentacja regionalna – realizacja zadań projektowych w kl. II Gim.