P. psycholożka z PPP poleca rodzicom poradniki – „Wychowanie przez czytanie” i „Z dzieckiem w świat wartości”