LOKALNY PRZEDSIĘBIORCA NA LEKCJI KOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Pani Zofia Weszka