„Koop-Gool Sp. z o.o.” – podsumowanie projektu edukacyjnego