Kampania CPCD z udziałem p. Romana Jaska – rodzica – w świetlicy szkolnej