Kampania CPCD z udziałem p. Pawła Talarka – listonosza