Kampania CPCD z udziałem p. Janiny Jamróz – rodzica