Kampania CPCD z udziałem p. Edyty Bardel – Przewodniczącej Rady Rodziców w świetlicy szkolnej