Kampania Cała Polska Czyta Dzieciom z udziałem Pani Barbary Niepsuj – rodzica – w świetlicy szkolnej