Kampania Cała Polska Czyta Dzieciom kontynuowana w świetlicy szkolnej w r.szkol.2016/2017