„JEDNA JEST POLSKA JAK BÓG JEDEN W NIEBIE” – 101 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI