Gminny Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych oraz Grup Jasełkowych.