Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję…nagroda w II Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci  na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym  wręczona