Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom z udziałem policjanta – sierżanta sztabowego Rafała Sędzika