Akcja – Cała Polska Czyta Dzieciom z udziałem p. Tomasza Bartko – leśniczego w świetlicy szkolnej