Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom i … eksperymentuje … w Światowy Dzień Sztuki